Test Rådgivning Behandling

Første konsultation undersøger barnets sansemæssige og motoriske forudsætninger.

1: En udvidet audiometertest afklarer hørelsens grad af overfølsomhed. Når hørelsen dårligt tåler almindelige lydstyrker går det ud over evnen til at modtage kollektive beskeder og høre detaljer i sproglyd. Sanseoverfølsom hørelse gør det tit svært eller umuligt at få udbytte af undervisning.

2: Vi ser på øjnenes automatiske læsemotorik og senere på synets eventuelle overfølsomhed for kontraster mellem bogstaver og baggrund. Sådan ser vi, om øjnene overhovedet kan synsopfatte skreven tekst.

3: Vi vurderer kroppens grov- og finmotorik og undersøger de ubevidste følesanser.

- Alt dette giver et præcist billede af hvad det er for problemer der gør det vanskeligt eller umuligt at fx læse og skrive, at kontrollere sin adfærd og i det hele taget at sanseopleve og kunne være tilstede i verden.

Auditiv træning/lydterapi:

  • gør en sart hørelse stærk
  • forbedrer evnen til at høre detaljer i sproglyd, så det bliver lettere at stave
  • forbedrer evnen til at frasortere støj, fokusere på lærerens stemme og modtage en kollektiv besked
  • hjælper til at automatisere synets bevægemotorik, så øjnene kan begynde at læse