VELKOMMEN

De fleste ordblinde bliver generet af støj og lyde, som ikke generer andre. Deres trommehinder er overfølsomme. De lider af det, der kaldes Hyperacusi. Også kaldet Smerteoverfølsom Hørelse eller Støjoverfølsom Hørelse. Skal ordblinde have læsefærdighed, nytter det lidet eller intet med selv den bedst udviklede specielle læseundervisning. Det eneste der har den virkning at der fremkaldes læsefærdigheder, er at gøre trommehinderne mindre smerte- eller støjoverfølsomme. Det eneste der har kunnet dokumentere at afhjælpe trommehindernes overfølsomhed, er Christian A. Volfs lydbehandlinger. Helst i samvirkende og samtidig forbindelse med at der udføres kranio-sakral terapi, bindevævsterapi, osteopati eller kiropraktik.

Vil du vide noget faglig holdbart om de forskellige former for ordblindhed og hvad der kan gøre for at overvinde dem? Gå ind på Videncenter for Ordblindhed som du finder på www.ordblinde.dk. Der findes - beklageligt nok - intet andet videncenter eller nogen andre steder, der tilbyder fagligt holdbar oplysning.

Fagligt holdbar oplysning om sanseoverfølsomme hørefunktioner/hyperacusi er samlet på Videncenter for Hyperacusi som du finder på www.hyperacusi.dk. Der finder du også rapporter, studier og dokumentation.