VELKOMMEN

De fleste ordblinde bliver generet af støj og lyde, som ikke generer andre. Deres trommehinder er overfølsomme. De lider af det, der kaldes Hyperacusi. Også kaldet Smerteoverfølsom Hørelse eller Støjoverfølsom Hørelse.

Ordblindhed:
Smerteoverfølsom hørelse - Hyperacusi - er den almindeligste årsag til ordblindhed. Tilstande som ADHD, HSP, autisme, tinnitus, kronisk hovedpine, søvnproblemer, angst eller depression er også fremkaldt af hyperacusi. Vi kan afhjælpe eller kurere støjoverfølsomheden både hos børn og hos voksne. Vi bruger Christian A. Volfs klassiske lydbehandlinger som gør trommehinderne mindre overfølsomme. Behandlingernes ovenud gode virkning på ordblindhed er dokumenteret ved et lægestyret pilotforsøg som Undervisningsministeriet gennemførte i 1961/62. Den gode virkning på de svært læsehandicappede børn der blev behandlet under forsøget, har vist sig at være livsvarig. Volfs lydbehandlinger har ikke andre virkninger eller bivirkninger end at de fremkalder fx læsefærdigheder og større tolerance over for støj. De er det eneste som Undervisningsministeriet kender, der har kunnet dokumentere god effekt over for ordblindhed.

Se Familie Journalens artikel:

http://www.familiejournal.dk/livshistorier/mennesker-imellem/asmus-er-au...

Klinik for Hyperacusi
Hellerupvej 39
2900 Hellerup
Telefon 3940 1436

Klinikken er et test-, rådgivnings- og behandlingstilbud for mennesker med:

 • Lydfølsomhed/Hyperacusi
 • Læse-, skrive-, staveproblemer
 • Ordblindhed
 • Indlæringsvanskeligheder
 • Forsinket sprogudvikling
 • Koncentrationsproblemer
 • Irlen Syndrom/kontrastoverfølsomme øjne
 • APD Auditory Processing Disorder
 • ADHD/ADD
 • Autisme/Asperger ASF
 • Særlig sensitivitet HSP
 • Medfødt eller erhvervet hjerneskade
 • Tinnitus og stress

- og andre Særlige Behov

Klinik for Hyperacusi hviler på mere end tredive års erfaring. Vi har siden 1980 behandlet mange tusinde børn, unge og voksne med godt resultat.

Vil du vide noget faglig holdbart om de forskellige former for ordblindhed og hvad der kan gøre for at overvinde dem? Gå ind på Videncenter for Ordblindhed som du finder på www.ordblinde.dk. Der findes - beklageligt nok - intet andet videncenter eller nogen andre steder, der tilbyder fagligt holdbar oplysning.

Fagligt holdbar oplysning om sanseoverfølsomme hørefunktioner/hyperacusi er samlet på Videncenter for Hyperacusi som du finder på www.hyperacusi.dk. Der finder du også rapporter, studier og dokumentation.