Vidste du at

• det først bliver lettere for dit barn at læse, når øjnenes motorik er automatiseret, - og at læseevnen forbedres, når det samlede sanseapparat fungerer bedre
• det er svært at stave bedre end man hører, - og at optræning af hørelsen giver et løft til stavningen
• det dit barn spiser eller ikke spiser påvirker dets neurokemiske balance, - og at kostændringer kan forbedre dit barns trivsel og indlæringsevne
• en velfungerende hørelse er afgørende for at forstå detaljer i sproglyd, modtage kollektive beskeder og få udbytte af undervisning, - og at hørelsen med lethed kan trænes
• selvom du har fået testet dit barns hørelse og har fået at vide at hørelsen er fin, - så kan der være u-undersøgte sider af hørelsen som gør skolelivet besværligt
• hvis dit barn har en overfølsom hørelse, - så kan den forbedres gennem auditiv træning
• børn med ADHD eller autisme meget ofte er ekstra lydfølsomme, - og at hørelsen kan trænes op til at være meget mere robust
• dit særligt sensitive barns overfølsomme hørelse kan trænes op, så ubehagsgrænsen hæves til et behageligt niveau
• dit særligt sensitive barn måske også er særligt sensitiv overfor bestemte fødevarer, - og at en kostomlægning i høj grad kan forbedre barnets trivsel
• børn med ADHD meget ofte har gavn af en kostomlægning som er tilpasset det enkelte barn og den enkelte familie
• hvis dit barn siger ”Hva”, selvom han/hun egentlig har hørt hvad der blev sagt, - så har han/hun formentlig en hørelse, som vil have gavn at blive trænet op
• hvis dit læse-/stavetrætte barn har været ørebarn eller har haft andre tilbagevendende infektioner, - så kan en kostomlægning og auditiv træning hjælpe på barnets skoleproblemer
• selvom I har ordblindhed i familien, - så kan dit ordblinde barn i de fleste tilfælde hjælpes til bedre læsning og stavning
• hvis dit barn ikke kender bogstaverne, så er det så at sige altid fordi han/hun ikke kan synsopfatte dem, - og at et lægeligt behandlingsforsøg ved skolevæsenet i Fredericia med Christian A. Volfs lydbehandlinger, som Undervisningsministeriet foranstaltede i 1961/62, viste at læseblokerede skoleelevers evne til at læse ukendt tekst højt, kan blive rigtig god eller meget bedre med auditiv træning med to af Chr. A. Volfs såkaldt 'auditive' behandlingsgrammofonplader. Fordi resultatet af behandlingerne med de auditive lyde viste sig at være overbevisende når det gælder læseblokerede skoleelevers oplæsningsfærdigheder, meddelte Undervisningsministeriet at de ikke ville have med Volfs lydbehandlinger at gøre. Se Ugeskrift for Læger 124/35 s. 1295 ff.
• hvis dit barn klager over larm i klassen, - så er det en god ide at få optrænet hørelsen, så den kan filtrere larmen fra
• hvis dit barn ikke får fat i de kollektive beskeder, - så er det ofte fordi hørelsen ikke kan fokusere på lærerens stemme på afstand, - og at auditiv træning hjælper
• hvis dit barn ikke kan stave, så kan han/hun formentlig ikke høre den præcise ordlyd, - og at det kan optrænes
• hvis dit barn siger at bogstaverne hopper, så er det ikke læsetræning der hjælper, men auditiv træning der gør øjnenes motorik læsebrugbar
• man godt kan blive bankdirektør selvom man har haft det svært i skolen
• de børn vi behandlede for 20 og 30 år siden er blevet sygeplejersker, permakultur-farmere, skolelærere, virksomhedsledere og bankdirektører.
• forsinket sprogudvikling kan speedes op med auditiv træning
• hvis dit barn klager over ondt i maven, behøver det ikke være ”psykisk”, men kan være regulære maveproblemer som kan bedres gennem ernæringsterapi
• hvis dit barn græder, når I læser lektier derhjemme, så er det meget tit fordi øjnenes motorik ikke er automatiseret, - og at det kan blive meget bedre med auditiv træning