Vidste du at

• det først bliver lettere for dit barn at læse, når øjnenes motorik er automatiseret, - og at læseevnen forbedres, når det samlede sanseapparat fungerer bedre
• det er svært at stave bedre end man hører, - og at optræning af hørelsen giver et løft til stavningen
• det dit barn spiser eller ikke spiser påvirker dets neurokemiske balance, - og at kostændringer kan forbedre dit barns trivsel og indlæringsevne
• en velfungerende hørelse er afgørende for at forstå detaljer i sproglyd, modtage kollektive beskeder og få udbytte af undervisning, - og at hørelsen med lethed kan trænes
• selvom du har fået testet dit barns hørelse og har fået at vide at hørelsen er fin, - så kan der være u-undersøgte sider af hørelsen som gør skolelivet besværligt
• hvis dit barn har en overfølsom hørelse, - så kan den forbedres gennem auditiv træning
• børn med ADHD eller autisme meget ofte er ekstra lydfølsomme, - og at hørelsen kan trænes op til at være meget mere robust
• dit særligt sensitive barns overfølsomme hørelse kan trænes op, så ubehagsgrænsen hæves til et behageligt niveau
• dit særligt sensitive barn måske også er særligt sensitiv overfor bestemte fødevarer, - og at en kostomlægning i høj grad kan forbedre barnets trivsel
• børn med ADHD meget ofte har gavn af en kostomlægning som er tilpasset det enkelte barn og den enkelte familie
• hvis dit barn siger ”Hva”, selvom han/hun egentlig har hørt hvad der blev sagt, - så har han/hun formentlig en hørelse, som vil have gavn at blive trænet op
• hvis dit læse-/stavetrætte barn har været ørebarn eller har haft andre tilbagevendende infektioner, - så kan en kostomlægning og auditiv træning hjælpe på barnets skoleproblemer
• selvom I har ordblindhed i familien, - så kan dit ordblinde barn i de fleste tilfælde hjælpes til bedre læsning og stavning
• hvis dit barn ikke kender bogstaverne, så er det muligvis fordi han/hun ikke kan synsopfatte dem, - og at det kan blive meget bedre med auditiv træning
• hvis dit barn klager over larm i klassen, - så er det en god ide at få optrænet hørelsen, så den kan filtrere larmen fra
• hvis dit barn ikke får fat i de kollektive beskeder, - så er det ofte fordi hørelsen ikke kan fokusere på lærerens stemme på afstand, - og at auditiv træning hjælper
• hvis dit barn ikke kan stave, så kan han/hun formentlig ikke høre den præcise ordlyd, - og at det kan optrænes
• hvis dit barn siger at bogstaverne hopper, så er det ikke læsetræning der hjælper, men auditiv træning der gør øjnenes motorik læsebrugbar
• man godt kan blive bankdirektør selvom man har haft det svært i skolen
• de børn vi behandlede for 20 og 30 år siden er blevet sygeplejersker, permakultur-farmere, skolelærere, virksomhedsledere og bankdirektører.
• forsinket sprogudvikling kan speedes op med auditiv træning
• hvis dit barn klager over ondt i maven, behøver det ikke være ”psykisk”, men kan være regulære maveproblemer som kan bedres gennem ernæringsterapi
• hvis dit barn græder, når I læser lektier derhjemme, så er det meget tit fordi øjnenes motorik ikke er automatiseret, - og at det kan blive meget bedre med auditiv træning