Familier og fagfolk fortæller

”Han klager ikke længere over larm i klassen”
*
"Jeg kan mærke forbedringer. Før kunne jeg kun læse ½ side før bogstaverne begyndte at hoppe og danse. For et par uger siden var det 4 sider, og nu er det et pænt antal sider, jeg kan læse. I mine diktater havde jeg 12-13 fejl ud af 20. Nu har jeg 2-3 fejl pr. 20 staveord."
*
”Det går godt med Mikkel. Han leger med ord og insisterer på at lave dansklektier, selvom det ikke altid er nemt. Han er først og fremmest blevet gladere. Før var han i middelhumør og tit vred. Skolen vurderede ham ved årets start i 0’te som ordblind, men nu siger de at han bare var en langsom starter og de er meget interesserede i jeres behandlinger.”
*
VEJEN UD AF ORDBLINDHED – PÅ KORT TID . Lars Rudbeck, specialunderviser
Jeg har haft lejlighed til at følge 17 unge, der havde problemer med ordblindhed, DAMP, ADHD m.v. De blev fulgt både før- under og efter lydterapi, som praktiseres på Ordblindeklinikken i Hellerup. Fælles for dem alle er, at de er hypermobile. Et andet fælles problem var ekstremt overfølsom/sart hørelse. Disse to problemer kan påvises hos en meget stor del af dem, der har problemer med ovennævnte diagnoser - på en specialskole har jeg konstateret hypermobilitet hos over 80 % af eleverne – som, pudsigt nok, have problemer med netop ordblindhed, ADHD, DAMP osv. Disse unge lever i et støjhelvede som vi andre ikke forstår. Prøv f.eks. at prøve at løse en vanskelig opgave ved siden af et tog der bremser op på Nørrebro station – cirka sådan er deres verden.
Mine erfaringer med denne terapiform er nærmest overvældende:
Med undtagelse af et par stykker, som ikke gennemførte forløbet (ca. 3 mdr. hvor man får 1 behandling om ugen) har alle de unge enten forbedret deres læsefærdighed markant, eller simpelthen fået læsefærdighed, som før var ikke-eksisterende. Disse unge havde store problemer med lav aggressionstærskel, (flere af dem fik Ritalin) elendig koncentration og flere var socialt utilpassede. Der har været en markant forbedring på alle områder. I de fleste tilfælde er problemadfærden væk, selv efter ophør med Ritalin (lægens afgørelse, forstås). De fleste unge har fået kiropraktisk behandling sideløbende med lydterapien, da hypermobile meget ofte har problemer med fastlåsning-skævheder i ryg/lænd.
Havde det drejet sig om en enkelt eller to, der havde opnået disse resultater, kunne man nok have affejet dem med ”tilfældighed”,” tro på behandlingen” eller lignende, men omkr. 15 succesfulde forløb ud af 15 gennemførte, kan ikke bortforklares. Og hvorfor skulle man dog også det - med mindre man altså lever af at symptombehandle/medicinere disse mennesker? Her er hjælpen til fortvivlede forældre med børn, der henslæber den ene plagsomme skoledag efter den anden, med utallige nederlag i bagagen, og som, trods massiv specialundervisning, ikke lærer at læse. Nej, det gør de ikke fordi deres øjne ikke er i stand til ubesværet at følge en tekstlinje – de kører frem og tilbage, op og ned og kan derfor heller ikke skifte fra linje til linje. Det er, blandt andet, dette der rettes op på ved lydterapi.
Evnen til at læse har ikke noget med intelligens at gøre. Naturligvis spiller intelligensen ind på hvad man får ud af det man læser.
Jeg har ingen økonomiske interesser i Ordblindeklinikken. Jeg skriver udelukkende dette for at gøre de mange ordblinde, familier berørt af ADHD m.fl.. opmærksomme på, at der findes en hurtig og effektiv mulighed for at eliminere/reducere disse problemer. Samfundet kan i øvrigt spare ganske mange penge på dette store område, i takt med at problemerne løses/bedres.
*
"Lidt omkring Fies utrolige udvikling i den tid hun gik hos jer:
Da vores datter Fie havde gået i 2 klasse et par måneder, fandt vi ud af, at hendes læsning og stavning ikke gik godt. Jeg kigge i hendes diktatbog og kunne se, at det stod rigtig skidt til. Når vi skulle læse lektier sammen, var hun ked af det, kunne ikke holde fokus på lektierne, var hidsig og ked af det. Jeg tog kontakt til hendes dansklærer, som kunne bekræfte "at det ikke gik så godt". Jeg tog straks kontakt til "Ordblindeklinikken", og fik en aftale ugen efter. Det viste sig, at Fie´s hørelse var meget ringe. Hun kunne slet ikke høre ord med over 2 stavelser. Fie var ørebarn som lille, og har haft dræn i begge ører. Vi aftaler at Fie skal komme en gang om ugen på "Ordblindeklinikken".
Efter ganske få uger begynder Fie at læse bedre. Hun læser mere sammenhængende, og bliver ikke lige så nemt træt og sur. Læsningen bliver gradvist bedre og bedre, og hun læser hurtigere. Efter et par måneder er det nemmere for Fie at øve staveord. Hun kan høre stavelserne bedre, og jeg kan se, at hun staver væsentligt bedre, når hun har diktat i skolen. Vi fortsætter på "Ordblindeklinikken" i yderligere et par måneder, og afslutter herefter forløbet. Nu har netop været dansktest i Fies klasse. Sidste år hun blev testet, havde hun 58% rigtige svar. I år havde hun 100 % rigtigt. Et nærmest mikrakuløst ryk ifølge Fies meget forundrede dansklærer.... Så den ekstraundervisning, som Fie var på venteliste til - den er droppet!"
*
"Da vi gennem en tilfældighed fik mulighed for at læse Kaares bog ”Kurér ordblindhed” gik der ikke mange minutter før vi fik bestilt den første tid på Ordblindeklinikken til Jon på 10 år. Igennem skolen var vi blevet gjort opmærksom på, at Jon er ordblind, han var også talvild og havde svært ved at skelne farver. Da Jon startede på Ordblindeklinikken, havde han svært ved læse og kunne ikke læse en bog alene. Han har altid haft svært ved at sidde stille og svært ved at blive siddende under måltiderne.

Nu har vi været på Ordblindeklinikken i 1 år og er færdige. Jon læser i dag alene, han er stadig ordblind men har gennemgået en fantastisk forandring og er kommet et godt skridt på vejen. Vi har ikke længere diskussioner derhjemme om der skal læses og vi skal ikke længere sidde og læse sammen med ham. Han kan også sidde og spise uden at skulle rejse sig.

Det har været interessant at lære om kroppen, madens indvirkning på indlæring og mange andre ting vi har drøftet undervejs. Det har været utrolig lærerigt og interessant at komme på Ordblindeklinikken. Vi takker for denne gang og håber at rigtig mange vil læse Kaares bog, da den forklarer så utrolig meget."
*
"Efter, at vi blev opmærksomme på ordblinde klinikken og har fået vores datter Christine i behandling, er vores samlede hverdag blevet beriget med så mange positive oplevelser, at jeg knapt nok ved, hvor jeg skal begynde!
Christine havde lært sig selv at læse i børnehaveklassen, og var blevet gradvist bedre i løbet af 1. klasse. Som forældre tænker man: ”Det er skønt med et barn, som hurtigt lærer at læse!” Problemet var bare, at Christine aldrig kom videre i 2. klasse. Læsningen gik simpelthen i stå – og forældrene blev gradvist mere og mere frustrerede over den manglende indlæring. I slutningen af 2. klasse havde vi et barn, som var gråden nær, hver eneste gang talen gik på noget som helst skolerelateret. Christines trivsel var gået totalt i bund.

I løbet af sommerferien mellem 2. og 3. klasse blev Christine udredt på ordblinde klinikken. Delvist på mistanke om arvelighed i forhold til høre vanskeligheder. Herefter er tingene gået ekstremt stærkt. Christine er opstartet i behandling på ordblinde klinikken samtidigt med opstart af kiropraktisk behandling. Grundet den viden, som vi nu har omkring Christines hørelse har vi taget hende ud af SFO for at reducere den daglige støjpåvirkning, og Christine er blevet tilknyttet den lokale 4H klub, hvor hun går til ridning som erstatning for SFO tiden. Ligeledes er Christine i klassen blevet flyttet til en plads, hvor hun kan styrke hendes hørelse gennem brug af mundaflæsning.

Her ved efterårsferien i 3. klasse har vi nu fået et barn, som på 2 måneder er gået fra at kunne læse gennem tvang og uden at kunne huske noget som helst af det læste! Til at have en datter, som læser bøger af lyst, enkelte artikler i Politikken af lyst og efterspørger uddybende viden omkring det læste. Christine cykler langt mere stabilt og kan nu stå på rulleskøjter, ligesom at hun nu kan holde balancen i sadlen på en pony. Trivslen er kort sagt i top, og vi fortsætter arbejdet i håb om stabile resultater fremadrettet."
*
”Jeg syns der er noget der rykker. Men jeg er opmærksom på at der er nogle øjne der skal kunne følge med. Forleden dag stod jeg i køkkenet og lavede mad, og så manglede jeg noget og sagde: hvor i H E L V E D E (staver) er det blevet af. ”Helvede”, sagde Nikolaj .
Og da vi spillede kort den anden dag, sagde han pludselig, ”jeg skal lige skrive ned” og hentede papir og blyant. Ham der aldrig har villet skrive….
Det er super!”
*
Farmor: ”Har du været ude for døren for nylig?”
Barnebarn Sigurd/ 6 år: ”Nej, læreren sagde at jeg skulle over i 6 klasse, fordi jeg var så dygtig. Læreren siger også at jeg skulle have førstepræmie fordi jeg havde lavet opgaverne så hurtigt og var så god til at høre efter.”
*
”Vi har kunnet mærke det derhjemme, og alle der er i kontakt med ham kan mærke det. Humøret, - meget gladere, han laver lektier, har overskud. Man kan føre en samtale med ham og han er holdt op mad at gå på nattevandring 4-5 gange pr nat. Det går fantastisk med morgenmaden. Han spiser simpelthen så meget og han har heller ikke haft de vredesudbrud i skolen, som han havde tidligere.”
Senere: ”Der er ikke nogen problemer med lektierne. Han laver dem uden at sige noget, eller han har lavet dem i skolen.”
*
”Den bekymring jeg havde for 14 dage siden før vi startede her, den har jeg ikke i dag. Der er allerede begyndt at ske nogle positive forandringer. Han har fået to nye sprog i skolen og skulle lære at tælle til til 20 på fransk. Så gik han bare på Utube og øvede sig og kom også og øvede sig foran mig, så han har fået et bedre gå-på mod. "
*
”Han er begyndt at læse vejskilte, - det har han aldrig gjort før. Og så syns han det er herresejt at han har fået 2 guldkarameller i ekstradansk, fordi han var den bedste. Han har ikke været ked af at komme i skole en eneste gang efter at han var herinde første gang.”
*
”Pludselig kunne Alexander skrive ned hvad læreren sagde. Det har været en mirakelkur.”
*
”Lige pludselig kommer hun hjem i går og laver selv alle sine opgaver i matematik”
*
”Gymnastiklæreren har gjort Celina opmærksom på at nu kan hun pludselig gribe”
*
”Jeg kan mærke på hende at hun har det meget bedre med sig selv”
*
”Der er sket meget med hendes adfærd, og det er meget hun selv tager initiativer til nu”
*
”Det går fremragende godt med hende. Hun har det SÅ godt!”
*
”Christoffer er meget glad.”Han læser bedre og er sluppet af med hovedpinen.Han læser meget bedre og har ændret sig meget. Klassens læsebog er stadig for svær, men læsegruppens bog læser han helt ubesværet. Vi er vældig tilfredse.”
Christoffer selv: ”De (skolen) siger at jeg bliver bedre og bedre.”
Christoffers klasselærer:
”Jeg har aldrig set nogen rykke så hurtigt med læsning”
*
”Hun er blevet en læsehest.”
*
”Der er i den grad effekt på Christine. Dels får hun lavet ting i skolen, dels er hun spurtet frem i evnen til at læse. Hun læser Politikens Lørdagsliv.”
*
"Vores oplevelse med lydbehandlingsmetoden på Hellerup ordblinde klinik.
Når venner og familie spørger os hvad det er klinikken har gjort for vores datter, står vi nærmest uden ord, men vores ansigts udtryk siger det hele.
Vores datter er 10 år, og går i 3 klasse. Da hun startede i 0 klasse, kunne vi ret tidligt se at hun slet ikke var modtagelig for indlæring af bogstaver. Vi valgte derfor at hun skulle tage et år mere i 0 klasse, for så at se hvordan det gik. Man kan ikke sige at vores datter ikke virkede skole klar, for moden det var hun, og lærer det ville hun gerne, men bogstaver kunne hun slet ikke se mening i. I anden klasse havde hun stadig ikke lært bogstaverne, på nær et par enkelte fra hendes egen navn, og vi glædede os til at hun i 3 klasse kunne få taget en test for ordblindhed. Tredje klasse kom, og hun fik taget testen, som viste at hun var ordblind. Hun fik derfor støtte timer og skolen gjorde hvad de kunne for at hun fik de hjælpemidler (en læsepen og en diktafon samt de nødvendige programmer på computeren) som kunne gøre hendes hverdag lettere. Hun lavede på den måde alle sine dansk opgaver som en mundtlig afleveringsopgave, og hun fik stor ros for hendes viden og kreativitet. Men det var også på mange måder en hård tid, hvor vores datters humør tit var nede, så jeg søgte derfor på nettet efter muligheder der kunne hjælpe hende videre.
Jeg tog i november så kontakt til Hellerup klinikken, og fik hurtigt en aftale i hus, og vi fik anbefalet at hun skulle starte med at gå til en kiropraktor, for at være så meget modtagelig for behandlingen som muligt. Lige inden jul var hun så klar til at komme til Hellerup første gang. Her blev vi mødt af to dejlige personer, Kaare og Charlotte som gav sig tid til at lytte, og vi havde en rigtig god fornemmelse af at det her ville være noget som kunne gavne vores datter. Måneden efter var vi der igen, og denne gang glædede vi os alle endnu mere, for vores datter kunne fortælle at hun hver dag havde lyttet til cdén som vi fik med hjem og hun på den måned følte det meget sjovere at gå i skole. Hun viste også meget mere overskud i hverdagen og optimisme på at skulle lære at skrive bogstaver og lærer ord. Kaare talte også med hende om hvordan hun havde det, og om hvilke oplevelser han kunne forestille sig hun havde med feks at kende forskel på højre og venstre og på b og d, og pludselig følte jeg at det samtidig var mig som han talte til. Jeg har nemlig selv gennemlevet meget at det samme som vores datter gør nu, og jeg blev meget rørt over for første gang nogensinde at møde så stor en forståelse for hvad det vil sige at have netop disse problemer i livet som barn og som ung.
Tredje gang vi kom til Hellerup var det så farmands tur til at få følelserne helt ud. Vores datter satte sig ned ved tegnebordet, og vi troede at det var fordi hun ville lave en tegning til Charlotte og Kaare, men der tog vi fejl. Hun satte sig stille og roligt med et stykke papir og skrev hele alfabetet, kun med en smule hjælp til to bogstaver. Så kom tårene trillende fra fars øjne og mor blev revet med.
Nu skal vi så snart af sted en gang mere, og vi glæder os til at hun kan fortælle at hun så småt også er begyndt at sætte bogstaverne sammen til ord. Der er naturligvis stadig langt for hende i livets vej med bogstaver, men nu har hun fået den åbning der skulle til, og hun elsker hver dag i skolen og nyder at hun selv kan se fremskridt.
Vi kan kun sige at besøgene i Hellerup har givet vores datter og os en helt ny og bedre hverdag.
TUSIND TAK fra os alle, og vi glæder os til at ses snart igen.!
Med Venlig Hilsen Karina. Glemte helt at nævne dette i mit brev, men det syntes jeg bestemt også skal med!

Hilsen fra Karina.

PS: En lille sjov ekstra bonus som vores datter også fik ved lydbehandlingerne var at hun nu både kan hører tonerne i musik og sang og også selv synge eller nynne med. Hun har altid elsket at synge, men havde svært ved at ramme tonerne..!"